Vodafone

Configuratie > Versies

Bevat toepassing specifieke versie details, Kennisgevingen en EULA-informatie:

gicara 4.2 version details

 

Download

Downloadkoppeling als er een latere softwareversie beschikbaar is en updatemachtigingen zijn ingeschakeld

 

Mededelingen

Gedetailleerde technische informatie van elk onderdeel

 

Licentieovereenkomst

Details van de volledige licentieovereenkomst voor eindgebruikers

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.