Vodafone

Het Gesprekken voorbeeldvenster

Het 'Oproepen' venster is een klein uitklap Google Chrome formulier dat verschijnt wanneer u een nieuwe oproep ontvangt, zelfs als uw browservenster is geminimaliseerd.

 Call windo

It provides call control and contact popping features. Indien geminimaliseerd, wordt het weergegeven in uw systeemmenu (Windows PC voorbeeld hieronder).

sample

Let a.u.b. op: Wanneer u zich in het Go Integrator CE browsertabblad bevindt, wordt het Gespreksvenster automatisch onderdrukt (geminimaliseerd) omdat in dit venster gelijkwaardige functies beschikbaar zijn.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.