Vodafone

Installatie

Introductie

De One Integrate software wordt geleverd als een Internet downloadt. Het is een installatie file om de One Integrate software te installeren.

Voordat u begint

Voordat u begint, controleer of u het volgende heeft:

  • Een geschikte computer om de client op te installeren (controleer minimumeisen)

Installatie

Wanneer u voor het eerst One Integrate installeert, leidt het u door een installatiefase heen waarin u het uw One Integrate URL serveradres moet vertellen en uw inloggegevens of toestelnummer. Wanneer dit gebeurt, laat het de pagina Telefonie-instellingen zien van het Configuratievenster.

Gerelateerd onderwerp:Telefonie instellingen

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.